« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Návrh rozpočtu obce Lodín na rok 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Lodín na rok 2019.pdf [0,18 MB]
Návrh rozpočtu Obce Lodín na rok 2019
<br> P"'|my SU 5 v tis.Kč Text daňové příjmy,dotace 26 723,00 231 1032 670,00 příjem z hospodaření z lesů 231 2310 18,00 příjmy z podílu na zisku a dividend-VAK 231 2329 300,00 stočné 231 3399 10,00 příjmy z obecního plesu 231 3612 404,00 pronájem obecních bytů 231 3613 60,00 pronájem nebytových prostor 231 3632 1,00 pohřebnictví 231 3639 160,00 příjmy z pronájmu a prodeje pozemků 231 3725 100,00 EKO-KOM — zneškodnění komunáíodpadu 231 3726 1,00 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 231 6171 446,00 činnost místní správy,splátky RD 231 6310 181,00 příjmy z úroků PŘÍJMY CELKEM 29074,oo
<br> Reka lace třída 1 třída 2
<br> třída 3 třída 4 celkem
<br> 26 611 2 025 00 353 00 85,00 29 74,00
<br> Daňové ří'm Nedaňové m Ka' lové m Pří até dotace
<br> Vydaje
<br> 231 1014 20,00 útulek pro pSy
<br> 231 1031 50,00 pěstební činnost- lesy
<br> 231 1032 365,00 činnost v lesním hospodářství-těžba,vyžináni,lesnl plán 231 1036 26,00 správa v lesním hospodářství
<br> 231 1037 52,00 údržba lesních cest
<br> 231 1039 50,00 poradenské služby - lesy
<br> 231 2115 150,00 úSpora energie a obnzdrojů- FVE
<br> 231 2212 740,00 komunikace
<br> 231 2219 3 050,00 chodníky,zpevněná plocha
<br> 231 2221 50,00 činnost autobusové dopravy
<br> 231 2310 203,00 pitná voda,posílení požární vody v Janatově
<br> 231 2321 4 270,00 čistírna odpadních vod-el.energie,s|užby,opravy,budova 231 2341 400,00 oprava,odbahnění,čištění rybníku,rozbor vody
<br> 231 3111 40,00 příspěvky MŠ
<br> 231 3113 20,00 příspěvky ZŠ
<br> 231 3133 10,00 příspěvek dětský domov
<br> 231 3314 68,00 knihovnická činnost- platy,knihy,časopisy
<br> 231 3319 26,00 vedení obecni kroniky-odměna,materiál,služby
<br> 231 3326 20,00 kulturní památky - opravy
<br> 231 3341 80,00 rozhlas a televize
<br> 231 3399 538,00 sbor pro občan.zá|ežitosti-vítání občánků,pohošť <.>,kultur.231 3412 6 506,00 SMaSZL - služby,opravy,dotace,vystavba
<br> 231 3419 147,00 podpora s_portovních oddílů,poháry
<br> 231 3421 ...

Načteno

edesky.cz/d/2484089

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz