« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Návrh rozpočtu na rok 2019, Správa majetku a sportovních zařízení Lodín (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návr rozpočtu na rok 2019, Správa majetku a sportovních zařízení.pdf [0,07 MB]
Předpokládaný rozpočet na rok 2019 v tis.Kč (bez DPh)
<br> Správa majetku a sportovních zařízení Lodín,Lodín 99,503 15 Nechanice
<br> Náklady: H|.č D.č.501 Spotřeba materiálu 250 330 502 spotřeba energie z toho: 5 825 voda 1 315 elektřina 2 430 plyn 2 80 511 opr.a udržování 440 1900 512 cestovné 5 2 518 Ost.služby 270 320 521 Mzdové náklady 800 1 400 527 Zákonné soc.náklady 230 310 CELKEM 2000 5087 Dohromady hlavní + doplňková činnost 7087 Výnosy: 602 tržby z prodeje služeb: 3830 Z toho koupaliště 1650 kemp 1900 nájmy 100 výroba elektřiny sluneční elektrárna 180 604 Výnosy z prodaného zboží 2 662 Úroky 3 CELKEM 3835
<br> Rozdíl náklady-výnosy -3252
<br> Spotřeba materiálu:
<br> spotřeba chemie koupaliště 200 tis.<,>
<br> nákup čistících prostředků na úklid 200tis <.>,nákup spotřebního materiálu 80tis.Nákup PHM 70 tis <.>
<br> Spotřeba energie — navýšení o 10% zdražení od dodavatele
<br> Opravy a udržování a ostatní služby :
<br> Oprava bazénu cca 500 tis.<,>
<br> Oprava traktorů,sekaček,techniky 250 tis <.>
<br> Údržba solárního ohřevu 25tis.<,>
<br> Oprava strojovny 1 000 000Kč
<br> Rezerva na nečekané opravy 200tis <.>
<br> Zahradnické práce 150 tis <.>
<br> Údržba fitness,dětského hřiště v Lodíně,Janatově,Údržba odpočívadel vč.zařízení Ostatní služby:
<br> Reklama 40tis <.>,hovorné 40tis <.>,rozbor vody 25tis <.>,praní prádla 40tis.smluvnítechnická pomoc 30tis <.>,pojištění 40tis <.>,školení 5tis.<,>
<br> revize + revize dětských hřišť 70tis <.>
<br> Mzdové náklady + odvody — dle nařízení vlády navýšení od 1.1.2019 o 7% u pracovníků na stálý prac.poměr
<br> Výnosy z prodeje služeb — předpokládáme zhruba stejné jako v roce 2018 a vtom případě bude nutná dotace na hlavní činnost 2 000 000 Kč + účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů doplňkové činnosti ve výši 1 252 000 Kč
<br> Pokud bude vytvořen plusový hospodářský výsledek u doplňkové činnosti v r.2019,bude použit na pokrytí výše uvedených nákladů
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXX
<br> V Lodíně dne XXXXXXXX iV...

Načteno

edesky.cz/d/2484088


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz