« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017
Skupinový vodovod Svitavy,dobrovolný svazek obcí
<br> Závěrečný účet a účetní závěrka dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2017
<br> Důvodová zpráva:
<br> Závěrečný účet,zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrku schválila členská schůze dobrovolného svazku Skupinového vodovodu Svitavy dne 27.6.2018.Jeho návrh byl vsouladu sustanovením & 39 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,vplatném znění,zveřejněn na úředních deskách obcí
<br> sdružených ve svazku.V následujícím přehledu jsou uvedeny základní informace o hospodaření svazku za rok 2017:
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br> Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.Zpříjmové části rozpočtu bylo nejvýznamnějším zdrojem nájemné od provozovatele vodovodu,společností Vodárenská Svitavy s.r.o.(14.126,31 tis.Kč) <.>
<br> Nejvýznamnější investiční akcí byla rekonstrukce vodovodního řadu na ul.Petrusova ve Svitavách.Celková výše výdajů na stavební práce u této zakázky činí 2.015 tis.Kč bez DPH.Podrobné členění příjmové a výdajové části rozpočtu je uvedeno v příloze č.1
<br> 2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
<br> Svazek obcí neměl v roce 2017 žádné závazky vůči jiným rozpočtům či hospodaření dalších osob.Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány <.>
<br> 3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 Dne 13.4.2018 provedl Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje přezkoumání
<br> hospodaření svazku za rok 2017.Zpráva o výsledku tohoto přezkoumání je uvedena v příloze č.2.Dílčí přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno 10.11.2017 <.>
<br> 4.Doplňující informace o majetku dobrovolného svazku obcí k 31.12.2017
<br> Stav základních běžných účtů 2.595.120,69 Kč.Sporobond (ČS as.) 297.514,28 Kč.REICO (ČS a.s.) nemovitostní fond 752.230,99 Kč.Konzervativní Mix FF (ČS a.s.) 301.663,79 Kč....

Načteno

edesky.cz/d/2484084

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz