« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Návrh rozpočtu Svazku obcí Příbyslavska na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA
IČ 70951730
<br> Návrh rozpočtu r.2019 a skutečnost r.2018
<br> předpokládaný zůstatek k 31.12.2018 590 000,00
<br> PŘÍJMY 2019 2018
paragraf položka Kč
<br> členské příspěvky od obcí 4121 42 723,00 42 765,00
<br> úrok z účtu 6310 2141 100,00 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 42 823,00 42 865,00
<br> VÝDAJE
paragraf položka Kč
<br> ostatní osobní náklady 3639 5021 5 000,00 5 000,00
<br> materiál 3639 5139 1 000,00 1 000,00
<br> služby pošt 3639 5161 1 000,00 1 000,00
<br> služby zpracování dat 3639 5168 6 000,00 6 000,00
<br> nákup služeb 3639 5169 5 000,00 85 000,00
<br> pohoštění 3639 5175 5 000,00 5 000,00
<br> služby peněžních ústavů 6310 5163 5 000,00 5 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM 28 000,00 108 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ položka
<br> změna stavu krát.prostředků na bank.účtech 8115 14 823,00 65 135,00
<br> DATUM VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE: 22.11.2018
<br> DATUM SEJMUTÍ Z ÚŘEDNÍ DESKY: 31.12.2019
<br> Razítko obce a podpis starosty,starostky obce:

Načteno

edesky.cz/d/2481086


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz