« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení bez jednání, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení bez jednání, formát    
MCBIVA 02571/18
<br>
<br> STAVEBNÍ ÚŘAD,MÁCOVA 3,621 00 BRNO
<br>
<br>
06.11.2018
<br> S-MCBIVA 02443/18/7
MCBIVA 02571/18
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
stavebniurad@ivanovice.brno.cz
<br> 21.11.2018
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> BEZ JEDNÁNÍ
<br>
<br> IVAINVEST s.r.o <.>,IČ: 040 20 740,Jundrovská 618/31,624 00 Brno
<br>
(dále jen "stavebník") podal dne 06.11.2018 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br>
„OBYTNÝ SOUBOR – HATĚ,BRNO – IVANOVICE,SO 07 komunikace“
<br>
(dále jen „stavba“) na pozemcích par.č.545/9,537/19,537/20,537/21,537/32 a 545/141 vše v k.ú <.>
Ivanovice.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
<br>
<br> Územní rozhodnutí pro stavbu „Obytný soubor – Hatě,Brno – Ivanovice SO 04 dešťová kanalizace <,>
SO 07 komunikace“ na pozemku par.č.180/5,180/6,537/17,537/18,537/19,537/20,537/21 <,>
537/24,537/32,539/11,545/9 a 545/141 vše v k.ú.Ivanovice bylo vydáno stavebním úřadem ÚMČ
Brno – Ivanovice dne 15.06.2017 pod č.j.MCBIVA 00550/17,nabylo právní moci dne 18.07.2017 <.>
<br> Popis stavby:
Dopravně bude obytná zóna napojena na zrekonstruovanou vozovku na ul.Hatě,jejíž rozšíření na
5,5m bude výstavbě obytné zóny předcházet.Navržené komunikace budou součástí obytné zóny s
šířkou prostoru místní komunikace min.8,0m.Ve všech případech se jedná o obousměrné místní
komunikace šířky 5,50m vymezené silničními obrubníky,které budou po stranách lemovány
nezpevněnými pásy o šířce 1,00 - 1,50m.Tyto pásy budou v další etapě výstavby přerušeny sjezdy k
jednotlivým RD.Návrh a povolení sjezdů bude předmětem samostatného povolovacího procesu <.>
Tři slepá ramena komunikací o délce cca 90m budou vybavena úvraťovým obratištěm pro osobní
vozidla (osa 1,2 a 5).Kratší rameno o délce cca 35m ve střední části obytné zóny umístění obratiště
nevyžaduje.Veškeré komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy z betonové dlažby,přičemž
parkovací stání ve veřejném prostoru budou provedena z dlažby odlišné bar...

Načteno

edesky.cz/d/2479378

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz