« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu Podchlumí na rok 2019-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu Podchlumí na rok 2019-2022
Mikroregion Podchlumí
IČ: 701 54 554,sídlo: Chomutice 4,507 53
<br> ROK 2019 2020 2021 2022
Příjmy 111 224,00 Kč 111 500,00 Kč 112 000,00 Kč 112 500,00 Kč
Daňové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Nedaňové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Kapiálové příjmy 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč
Přijaté transfery 110 724,00 Kč 111 000,00 Kč 111 500,00 Kč 112 000,00 Kč
<br> Výdaje
Běžné výdaje 145 270,00 Kč 146 000,00 Kč 147 000,00 Kč 148 000,00 Kč
z toho paragrafy
3XXX-komunální služby a uzemní
rozvoj
<br> 142 270,00 Kč 143 000,00 Kč 144 000,00 Kč 145 000,00 Kč
<br> 6XXX-pojištění,úroky 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Rezerva 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Kapitálové výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Financování 34 046,00 Kč 34 500,00 Kč 35 000,00 Kč 35 500,00 Kč
<br> Kontrola vyrovnanosti rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Vyvěšeno dne: 9.11.2018 razítko,podpis
<br> Sejmuto dne: 26.11.2018 razítko,podpis
<br> Vyvěšeno elektronicky od 9.11.2018 do 26.11.2018 razítko,podpis
<br> NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
MIKROREGIONU PODCHLUMÍ 2019 - 2022
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je k nahlédnutí v plném rozsahu na obecním úřadě v Holovousích po
telefonické domluvě na tel.čísle 724 164 673.V plném rozsahu je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn na
elektronické úřední desce Mikroregionu Podchlumí: http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska/.Připomínky
k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané Mikroregionu Podchlumí uplatnit písemně ve lhůtě do
25.11.2018 nebo ústně při projednávání výhledu rozpočtu na shromáždění starostů <.>

Načteno

edesky.cz/d/2476215


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz