« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Návrh rozpočtu obcí mikroregionu Podchlumí na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obcí mikroregionu Podchlumí na rok 2019
Chomutice 4,507 53 Chomutice
<br> doručovací adresa: Holovousy 39,508 01 Hořice
IČ: 701 54 554
<br> www.podchlumi.cz;
e-mail: info@podchlumi.cz
<br>
<br>
NÁVRH ROZPOČTU
SVAZKU OBCÍ MIKROREGION PODCHLUMÍ
<br> na rok 2019
příjmy:
<br> - paragraf 0000 položka 4121 – neinvestiční dotace přijaté od obcí……………………….<.>.<.> 110.724,-
- paragraf 6310 položka 2141 – příjmy z úroků ……………………….…………….<.>.……….….<.>.<.> 500,-
<br>
<br> CELKEM 111.224,-
<br>
výdaje:
<br> - paragraf 3639 – komunální služby a územní rozvoj …………………………………………142.270,-
z toho položka 5169 – ostatní služby………………………………………………….<.>.50.000,-
z toho položka 5229 – členský příspěvek MAS……………………………………….<.> 92.270,-
<br> - paragraf 6310 položka 5163 – služby peněžních ústavů (poplatky) ………………………….2.500,-
- paragraf 6320 položka 5163 – pojištění …………….<.> ………………………………………….<.> …500,-
<br>
<br> CELKEM
145.270,-
<br>
financování:
<br> - paragraf 0000 položka 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ…………….<.>.34.046,-
<br>
CELKEM 34.046,-
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 je k nahlédnutí v plném rozsahu na obecním úřadě v Holovousích a to po
telefonické domluvě na tel.čísle 724 164 673.V plném rozsahu je návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na rok 2019 zveřejněn na elektronické úřední desce Mikroregionu Podchlumí:
http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska/.Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2019 mohou občané
Mikroregionu Podchlumí uplatnit písemně ve lhůtě do 25.11.2018 nebo ústně při jeho projednávání na
shromáždění starostů <.>
<br>
<br> ➢ Vyvěšeno dne 9.11.2018 razítko,podpis
<br>
<br>
<br> ➢ Sejmuto dne 26.11.2018 razítko,podpis
<br>
<br>
<br> ➢ Vyvěšeno elektronicky: od 9.11.2018 do 26.11.2018 razítko,podpis
<br>
<br>
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 9/2018
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 110 864,00 = 110 864,00
2 285 911,34 = 2 285 911,34
1 296...

Načteno

edesky.cz/d/2476214


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz