« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2019.pdf [0,09 MB]
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2019
<br> A.PŘÍJMY PŘÍJMY Kč Třída 1 Daňové příjmy 0,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 1 083 240,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 Třída 4 Přijaté transfery 575 739,00 Paragrafl Položka Příjmy v členění dle odvětví (paragrafů) Kč 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 444 555,00 4116 Ost.Nl př.transfer.ze státního rozp.131 183,00 3349 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 28 000,00 3900 Centrum společných služeb - Svaz měst a obcí 1 054 240,00 6171 činnost místní správy 43 341,00 6310 Příjmy z úroků,položka 2141 1 000,00
<br> Příjmy celkem
<br> 1 702 319,00
<br> B.VÝDAJE VYDAJE Kč Třída 5 Běžné Wdaje 1 702 319,00 Třída 6 Kapitálové výdaje 0,00 Paragraf Položka Výdaje v členění dle odvětví (paragrafů) Kč 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) 145 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury (senioři) 20 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (kola,sport.akce) 30 000,00 3744 Protierozní,|avinová i požární ochrana 5 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 163 979,00 3900 Centrum společných služeb 1 118 740,00 6171 Činnost místní správy 216 100,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 500,00 Výdaje celkem 1 702 319,00
<br> Vyvěšeno dne: 20.11.2018
<br> Schválený rozpočet na rok 2018,rozpočtová opatření schválená v plnění rozpočtu v roce 2018 a
<br> Vyvěšeno i na elektronické úřední desce
<br> Obec
<br> Obec:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.LODÍN.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> plnění rozpočtu v roce 2018 jsou zveřejněny na internetových stránkách obce: http:!fwwwnechanicko.cz/uredni-deska
<br> Sejmuto dne: 6.12.2018
<br> Do listinné podoby lze nahlédnout v sídle svazku - obecní úřad Mokrovousy,Mokrovousy 18

Načteno

edesky.cz/d/2474579


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz