« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Nechanicko - Návrh (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Nechanicko - Návrh.pdf [0,09 MB]
STŘEDNĚDOBÝVÝHLEDROZPOČTUďÉvm Mikroregion Nechanicko IČ : 70957606
<br> Výhled Výhled 201 9 2020 2021
<br> Daň z “ FO (závislá činnost); DPH Daň z příjmů FO (samost.výděl.čin.z příjmů PO 2 PO (za Správní Daň z nemovitostí ídaně a poplatky
<br> zboží a služeb z pronájmů nedaňové příjmy DOTACE dotace dotace CELKEM E
<br> a udržování - Uroky - splátky Poskytnuté dotace provozní
<br> KAPIT Prodej dlouhodobého majetku Kapitálové dotace KAPIT VÝDAJE Investiční
<br> dotace
<br> PŘEBYTEK IDEFICIT
<br> úvěru (+ (-) financování řízeni +l- stavu rozpočt.účtů +/- * ATEK
<br> Do listinné podoby lze nahlédnout v sídle svazku - obecní úřad Mokrovousy,Mokrovousy 18
<br> NÁVRATKA
<br> Vyvěšeno i na elektronické úřední desce
<br> Obec
<br> Obec:.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Vyvěšeno dne: 20.11.2018 Sejmuto dne: 6.12.2018

Načteno

edesky.cz/d/2474578

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz