« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Rozpočtové opatření č. 9/2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.9_2018.pdf [0,06 MB]
Rozpočtové opatření č.9I2018 ze dne 12.10.2018
<br> Rozpočtové opatření
<br> 08.11.2018
<br> Strana 1 z 1 su AU KapPoI XXXX Uz Org ZJ Org X ID plátce Důvod Schvál-rXXpočet Změna Výsledný UR 231 00 00 1111 0000 00000 0000000 0000000000 0000000000 daň z příjmů fyzic.osob 970 000,00 +100 000,00 0,00 231 00 00 2411 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 splátky půjčky-FO 6 500,00 +8 000,00 1 000,00 231 00 00 2132 3612 00000 0000 000 0000000000 0000000000 příjmyz pronájmu-byty 280 000,00 +20 000,00 0,00 231 00 00 2324 3725 00000 0000 000 0000000000 0000000000 př.nekapitálové náhrady—EKOKOM 70 000,00 +5 000,00 0,00 231 00 00 3112 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 příjmy z prodeje ost.nem.věci 190 000,00 +25 00000 000 231 00 00 5151 2321 00000 0000 000 0000000000 0000000000 studená voda-ČOV 0_00 +5 000,00 000 231 00 00 5021 3412 00000 0000 000 0000000000 0000000000 ostatní osobnívýdaje 0,00 +500100 68 00000 231 00 00 5169 3723 00000 0000 000 0000000000 0000000000 nákup ostatních služeb 300 000,00 +30 000,00 0,00 231 00 00 5021 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 ostatní osobní výdaje 50 000,00 +15 00000 10 000,00 231 00 00 5031 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 pov.poj.na soc.zabez.170 000,00 +10 000,00 0,00 231 00 00 5032 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 pov.poj.na zdravotpoj.65 00000 +10 000,00 000 231 00 00 5175 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 pohoštění 15 000,00 +9 40000 10 000,00 231 00 00 1113 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 daň z příjmů fyz.osob-srážkou 95 000,00 +15 000,00 0,00 231 00 00 1211 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 +200 00000 250 000,00 231 00 00 8115 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 40 881 953,00 -246 100,00 3 792 213,66 231 00 00 5023 6112 00000 0000 000 0000000000 0000000000 odměny členů 20 850 000,00 +17 00000 000 231 00 00 5011 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 platy zaměstanců 800 000,00 +30 00000 000
<br> |Celkový souhrn za RO : Pří...

Načteno

edesky.cz/d/2474577

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz