« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Suchdol - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent(ka) výstavby a veřejného prostoru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Suchdol.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_ref._vystavby.xls
List1
Přihláška k výběrovému řízení
(podle ustanovení §7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících samosprávních celků)
<br> Pracovní místo: referent/referentka výstavby a veřejného prostoru
<br> Oznámení o výběrovém řízení ze dne: 19.11.2018
<br>
<br> Příjmení,jméno,titul
<br> Datum a místo narození
<br> Státní příslušnost
<br> Místo trvalého pobytu
<br> Kontaktní adresa (pokud je odlišná
od místa trvalého pobytu)
Číslo občanského průkazu
<br> Číslo dokladu o povolení k pobytu
(jde-li o cizího státního občana)
Kontakt (telefon,e-mail)
<br>
<br> Datum:
<br>
Podpis uchazeče:
<br>
<br>
Přílohy:
<br>
List2
<br>
<br> List3
vyber_ref_vystavby_2_2018.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SUCHDOL
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Úřad městské části Praha-Suchdol,Suchdolské nám.734/3,165 00 Praha-Suchdol zastoupený tajemnicí UMČ vyhlašuje dne 20.11.2018 dle ust.š'? zákona č.312/2002 Sb.o úřednících územních samosprávných celků,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent — referentka výstavby a veřejného prostoru
<br> * l._místo výk—onu— práce _ P—raha-Suchdol,Suchdolské nám.734/3
<br> 2.předpoklady - - státní občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v _Čí,nutnost ovládat český jazyk) - fyzická osoba,která dosáhla 18 let věku - způsobilost k právním úkonům _ __ _ __ _ _ ___ - bezúhonnost _ __ další požadavky,- vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitou i - znalost stavebního zákona a postupů realizace staveb - znalost zákona o veřejných zakázkách výhodou - schopnost samostatné práce,organizační a komunikační schopnosti - přesnost,pečlivost,spolehlivost ' __ - znalost práce na PC (Word,Excel,Internet) __
<br> bz
<br> 4 “Hátóvá'iřía— “ ___—__ __" 9 ' 5.' lhůta prdpědáhi'pňínášíý "_“mílóóhoá ",_,W _?
<br> místo a způsob podání ' —podáním do podatelny Úřadu MČ Prahaišuchdol,Suchdolské bílý)/3 přihlášky —prostřednictvím držitele poštovní licence
<br> 7.adresa,na kterou se “ _ - Městská část Praha-Suchdol ___ _ _ přihláška s požadovanými,Uřad městské části Praha-Suchdol,k rukám pí.Ing.Jany Krulíkové doklady odesílá Suchdolské nám.734/3,165 00 Praha-Suchdol
<br> označit slovy: výběrové řízení— referent výstavby
<br>,8.kontakt - Ing.XXXX XXXXXXXXX,tajemnice ÚMČ
<br> telefon XXX XXX XXX
<br> ____ __ - c-mail j_.lírulikovagýpraha- -suchdol.cz
<br> 9.K účasti ve výběrovém - přihlášku k výběrovému rízení,která musí obsahovat Jméno příjmení
<br> řízení je potřeba předložit: titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu <,>
<br> 1 číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,jde—li o
<br> : cizího státního občana),...

Načteno

edesky.cz/d/2472086

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Suchdol      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz