« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 30.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: ou©tresovíce.cz
<br> Zápis : ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třešovíce konaného dne 30.10.2018 od 18.00 hod
<br> Číslo jednací: 0UTŘ/100/2018
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Třešovice (dále též jako „zastupitelstvďj bylo zahájeno v18.00 hodin dosavadní starostkou obce Janou Vohryzkovou (dálejako „předsedající") <.>
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení 0 zvolení členem zastupitelstva obce podle 5 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění <.>
<br> Předsedající schůze konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s š 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018,žádný návrh nebyl podán).Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Třešovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 23.10.2018 do 30.10.2018.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce" <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnáše- níschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Složení slibu členy zastupitelstva
<br> Předsedající v souladu s š 69 odst.2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu [š— 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění) <.>
<br> Složení slibu proběhlo tak,že předseda...

Načteno

edesky.cz/d/2466533

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz