« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Pozvánka na veřejné zasedání ZO Chotíkov 26.11.2018 od 19.00 hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání ZO Chotíkov 26.11.2018 od 19.00
Pozvánka na veřejné zasedání
<br> Zastupitelstva obce Chotíkov 26.listopadu 2018 od 19.00 v KZ Slávie
<br> Program:
<br> 1.2 <.>
<br> asn
<br> 99074
<br> 11 <.>
<br> 12.13.14 <.>
<br> 15 <.>
<br> Zpráva o činnosti RO.Volba starosty,místostarostů a členů rady obce <.>
<br> a) Volba starosty.b) Volba místostarostů.0) Volba zbývajících členů rady <.>
<br> Zřízení finančního a kontrolního výboru <.>
<br> a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.b) Volba předsedy finančního výboru <.>
<br> c) Volba členů finančního výboru <.>
<br> d) Volba předsedy kontrolního výboru <.>
<br> e) Volba členů kontrolního výboru <.>
<br> Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva a členů výborů <.>
<br> Prodej části pozemků p.č.751/2 a 752/2 v k.ú.Chotíkov.Prodej části pozemku p.č.576/35 a koupě pozemku p.č.558/212 v k.ú.Chotíkov <.>
<br> Prodej části pozemku p.č.53/1 a 582/3 v k.ú.Chotíkov.Prodej pozemku p.č.582/115 v k.ú.Chotíkov <.>
<br> Rozpočtové opatření č.4/2018 <.>
<br> Koupě pozemků p.č.558/151,536/4,536/6,558/67,579/8,616/9,617/2,617/3,617/4,617/6,618/4,619/1,621/28,629/5,738/5,739/14,785/4,785/5,787/41,787/42,791/11 v k.ú.Chotíkov od Státního statku Jeneč <.>
<br> Určení člena zastupitelstva ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu dle ust.& 47 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon <.>
<br> Určení zástupce obce v DSO skládka odpadů Chotíkov.Stanovení ceny stočného na rok 2019 <.>
<br> Návrh kalkulace ceny vodného pro rok 2019,cena vodného pro Kirchl na rok 2019 <.>
<br> Diskuse <.>
<br> zveřejněno dne: 16.1 1.2018 elektronicky zveřejněno: 16.1 1.2018

Načteno

edesky.cz/d/2465984

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz