« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - NY-KO_Návrh rozpočtu svazku obcí NY-KO na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NY-KO_Návrh rozpočtu svazku obcí NY-KO na rok 2019
Svazek obcí NY-KO
<br> lčo:48664642
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 zpracováno: 13.1 1.2018
strana: 1 / 3
<br> PŘíJMY
<br> schva|enýrozpočet Upravenýrozpočet Návrh rozpočtu
<br> 2019Par Pol org 2018
<br> KEO-W 1.11.245 / Ucl9ro
<br> 2018
<br> Očekávané plnění
<br> rozpočtu 2018
<br> 3722 XYJ'X XXXX Sběra svoz komunálních odpadů
63í0 XXXX XXXX Obecné příjmy a uýdaje z finančních operací
6330 4134 0000 Převody z rozpočtorných účtů
6330 4í38 0000 Převodyzvlastnípok|adny
<br> 15,1 3,t6,00
<br> 4 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 3 009 3í6,00
<br> 4 000,00
<br> 5 000,00
<br> 2 000,00
<br> 3 009 3í6,00
<br> 4 000,00
<br> 5 000,00
<br> 2 000,00
<br> 527,100,00
<br> 4 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 155 316,00 3 020 3í6,00 3 020 316,00 53,1 100,00
<br> Svazek obcí NY-KO
lčo:48664642
<br> KEO-W 1,11.245 / Ucl9ro
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 zpracováno; 1 3.1 1
strana: 2l 3
<br> Par Po| org
Schva|enýrozpočet Upravenýrozpočet
<br> 2018 2018
Očekávané plnění
<br> rozpočtu 2018
<br> NáVrh rozpoótu
<br> 2019
3722 xxxx xxxx
3726 xxxx xxxx
3726 5321 0000
5310 xxxx xxxx
6330 5345 0000
6330 5348 0000
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> Využívání a zneškodňoVání ostatních odpadů
Neinvestiční transfery obcím
<br> Obecné příjmy a \^ýdaje z finančních operací
<br> Převody vlastním rozpočto\^ým účtům
<br> Převody do Vlastní pokladny
<br> 424 600,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 5 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2974 426,00
<br> 0,00
<br> 308 í74,00
<br> 5 000,00
<br> 2 000,00
<br> 5 000,00
<br> 2 974 426,00
<br> 0,00
<br> 308 174,00
<br> 5 000,00
<br> 2 000,00
<br> 5 000,00
<br> 216 100,00
<br> 310 000,00
<br> 0,00
<br> 5 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
rrÍonle cELKEM 429 600,00 3 294 600,00 3 294 600,00 531 í00,00
<br> Název
<br> Název
<br>
<br> Svazek obcí NY-KO
lčo| 48664642
<br> KEO-W 1.11.245 / Ucl9ro
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 zpracováno: 13.1 1.2018
strana: 3 / 3
<br> XXX XXX org
Schvalenýrozpočet Upravenýrozpočet
<br> XXXX XXXX
<br> Očekávané plnění
<br> rozpočtu...

Načteno

edesky.cz/d/2464884


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz