« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání ZO ze dne 20.9.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání ZO ze dne 20.9.2018
[1]
<br>
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka <,>
<br> konaného 20.9.2018 od 19.00 hod.v Obecním domě na Skále
<br> Přítomni: Ing.XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Lenka
<br> Vondrová,Ing.XXXXXX XXXX
<br> Omluveni: XXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXX XXXXXXXX
<br> Ověřovatelé: XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Program:
<br> X.Nákup čerpadla pro vodní nádrž Skála
<br>
2.Bezplatný převod parcely č.264/12 v k.ú.Boháňka na obec Boháňka
<br>
3.Vynětí parcel u obecního domu z lesního fondu
<br>
4.Diskuze
<br>
5.Návrh usnesení
<br>
ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani doplnění.ZO
<br> schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi hlasy přítomných <.>
<br> 1.Starosta seznámil přítomné se zápisem a usnesením z minulého jednání ZO ze dne 19.6 <.>
<br> 2018.K uvedenému nebyly připomínky ani doplnění <.>
<br> 2.Starosta sděluje,že došlo k poruše čerpadla,kterým se čerpá XXXX do koupaliště na
<br> Skále (voda skoro nepřitéká).Oprava byla konzultována s jeho dodavatelem.Na
<br> opravu je potřeba čerpadlo zaslat k němu a není jisté,že bude opravitelné a jaká XXXX XXXX
<br> opravy.Proto navrhuje zakoupení nového čerpadla.Cena je 43.312,- Kč s DPH <.>
<br>
<br> ZO schvaluje nákup čerpadla pro koupaliště na Skále <.>
<br> Hlasování: Pro – 7 hlasů,tj.100%
<br> 3.Starosta předkládá záměr pan na bezplatný převod parcely č.264/12 v k.ú <.>
<br> Boháňka do vlastnictví obce.Tato parcela by měla v budoucnu sloužit jako příjezdová
<br> komunikace k novostavbám.Za bezplatný převod se obec zavazuje ke zřízení hlavníku
<br> dešťové kanalizace,umožnění zřízení inženýrských sítí např.vodovod a el.vedení.Zároveň
<br> na tyto inženýrské sítě obec strpí věcná břemena pro případné opravy.Cesta bude zpevněna
<br> recyklátem
<br>
<br> ZO schvaluje bezplatný převod parcely č.264/12 k.ú.Boháňka do vlastnictví obce <.>
<br> Hlasování: Pro – 7 hlasů,tj.100%
<br> 4.Starosta sděluje,že v...

Načteno

edesky.cz/d/2464778

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz