« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Rekapitulace příjmů, výdajů a jajich konsolidace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rekapitulace příjmů, výdajů a jajich konsolidace
Obec Boháňka Návrh Rozpočtu na rok 2019
ODPA ODPA
<br> PŘÍJMY VÝDAJE
- Daň z příjmů fyzic.osob ze závislé čin.a funkč.pož.660 000 Kč 2212 Silnice - opravy a udržování 300 000 Kč
<br> - Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ 15 000 Kč 2310 Pitná voda Votuz,výhled.real.vrtu 120 000 Kč
<br> - Daň z příjmů fyzic.osob z kapitál.výnosů 70 000 Kč 2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl.s kaly 20 000 Kč
<br> - Daň z příjmu právnických osob 650 000 Kč 2341 Vodní díla - opravy a udržování 50 000 Kč
<br> - Daň z příjmu právnických osob za obce 50 000 Kč 3313 Provozování letního kina 100 000 Kč
<br> - Daň z přidané hodnoty 1 600 000 Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek 40 000 Kč
<br> - Daň z nemovitostí 450 000 Kč 3349 Sdělovací prostředky - rozhlas 100 000 Kč
<br> - Odvod loterií a podob.her 16 000 Kč 3392 Kulturní dům - energie,služby 380 000 Kč
<br> - Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 150 000 Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělov.prostř.50 000 Kč
<br> - Poplatky ze psů 2 000 Kč 3412 Sportovní zařízení obce (sportoviště,dětská hřiště) 100 000 Kč
<br> - Správní poplatky 1 000 Kč 3612 Bytové hospodářství 30 000 Kč
<br> - Dotace ze st.rozp.na činnost místní správy 60 900 Kč 3613 Nebytové hospodářství - obchod Boháňka 20 001 Kč
<br> 1019 Pronájem pozemků 1 800 Kč 3613 Nebytové hospodářství - obecní dům Boháňka 27 600 000 Kč
<br> 2310 Poskytování služeb - pitná voda Votuz 55 000 Kč 3613 Nebytové hospodářství - elektřina - intern.zařízení 30 000 Kč
<br> 3313 Poskytování služeb - letní kino 130 000 Kč 3613 Nebytové hospodářství - stavba technického zázemí 670 060 Kč
<br> 3392 Kulturní dům - příjem z pronájmu a služeb 420 000 Kč 3631 Veřejné osvětlení 200 000 Kč
<br> 3612 Bytové hospodářství: pronájem - byt č.1 a 2 37 540 Kč 3632 Pohřebnictví 5 000 Kč
<br> 3613 Nebytové hospodářství: pronájem - obchod 1 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj ( Mikroregion) 3 000 Kč
<br> 3613 Nebytové hospodářství: pronájem - BUS 8 640 Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad...

Načteno

edesky.cz/d/2463433

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz