« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Směna pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směna pozemku
OBEC KARLE Karle 4,568 02 Svitavy 2
<br> OZNÁMENÍOBCE
<br> zveřejnění záměru o směně pozemků
<br> Obec Karle zveřejňuje záměr obce směnit pozemky ve vlastnictví obce Karle:
<br> 1458/1,lesní pozemek,výměra 10001 m2,k.ú.Karle.1458/2,lesní pozemek,výměra 11705 m2,k.ú.Karle.1603,lesní pozemek,výměra 6014 m2,k.ú.Karle.1863,ostatní plocha,výměra 1788 m2,k.ú.Karle.1864,ostatní plocha,výměra 161 m2,k.ú.Karle.406/3,ostatní plocha,výměra 4837 m2,k.ú.Ostrý Kámen.410/3,ostatní plocha,výměra 1664 m2,k.ú.Ostrý Kámen.412/1,ostatní plocha,výměra 894 m2,k.ú.Ostrý Kámen.434/ 1,ostatní plocha,výměra 372 m2,k.ú.Ostrý Kámen.1011,lesní pozemek,výměra 2688 m2,k.ú.Ostrý Kámen
<br> O<
<br> pozemková parcela
<br> 0! Út CK (k ()( (k ()(
<br> O< ($<
<br> V Karli 14.listopadu 2018 <.>
<br> Obec KARLE
<br> Karla 4,68 02 Svitavy 2 1G: 0057'.1310: 0200579564 3x“
<br> / t :! 403 634 919.cý/ <,>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXX XXXXXX - starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky dne: 14.1 1.2018
<br> Sejmuto z úřední desky i elektronické podobě:
<br> 1G 00574664 Dl f:.(;;—01,6 ;4-1514
<br> bankowh samými: KB Svitav—,-.É'u “124 5331 13101)

Načteno

edesky.cz/d/2463228

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz