« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2019
NÁVRH - ROZPOČET 2019
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> PŘÍJMY kapitola rozpočet 2018 upr.rozpočet 2018 rozpočet 2019 daň z příjmu FO ze závislé činnost 1111 1 300 000 1 460 000 1 500 000 daň z příjmu FO — SVČ 11 12 25 000 25 000 25 000 daň z příjmu FO - srážková daň 1113 100 000 240 000 168 000 daň z příjmu právnických osob 1121 l 100 000 1 607 736 | 500 000 Daň z příjmů právnických osob 1 122 0 715 540 0 daň z přidané hodnoty 121 1 3 000 000 3 539 214 3 000 000 daň z nemovitostí 151 1 600 000 645 000 450 000 poplatek za komunální odpad 1340 140 000 140 026 140 000 poplatek ze psů 1341 5 000 5 900 5 000 odvod z loterií 1351 O O 0 správní poplatky 1361 2 000 3 250 2 000 daň z hazardních her 1381 10 000 40 000 10 000 Zrušený odvod z loterií 1382 0 0 0 Neinv.Přij.Tran.Všeob 4111 O 67 946 0 dotace ze státního rozpočtu 4112 80 200 80 200 0 Ostatní neinvestiční přij transfery 41 16 0 843 536 0 DAŘOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 362 200 9 413 348 6 800 000 Příjmy z poskytování služeb 2144 0 0 0 Tvorba distribuce kina 33 13 0 O 0 ostatní zál.Kultury 3319 0 0 0 zájmová činnost v kultuře 3392 0 200 0 ostatní zájmová činnost 3429 45 000 78 457 70 000 bytové hospodářství 3612 20 800 20 800 20 800 pohřebnictví 3632 0 O 0 komunální služby 3639 400 000 565 994 400 000 využívání komunálního odpadu 3725 80 000 80 000 80 000 místní správa 6171 10 000 10 000 10 000 příjmy z úroků 6310 500 13 590 10 000 NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM 556 300 769 041 590 800 převody-rozpočtových prostředků 4134 420 000 840 412 850 000 PŘEVODY CELKEM 420 000 840 412 850 000 PŘÍJMY CELKEM 7 338 500 11 022 801 8 240 800
<br> NÁVRH - ROZPOČET 2019
<br> Výdaje kapitola rozpočet 2018 upr.rozpočet 2018 rozpočet 2019
<br> neinvestiční transfery 1019 0 2 000 5 000 silnice 2212 2 650 000 3 421 701 2 500 000 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0 O 0 Pitná voda 23 10 0 0 0 čištění odpadních vod 2321 40 000 40 000 40 000 Ostatní záležitosti vodního hosp 2399 0 0 0 předškolní zařízení 311 1 260 000 749 791 280 000 Film.Tvorba či...

Načteno

edesky.cz/d/2463227


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz