« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zveřejnění dokumentace vlivů záměru ,,II-323 odbočka Lodín - Suchá na životní prostředí (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru ,,II-323 odbočka Lodín - Suchá na životní prostředí.pdf [0,12 MB]
ĚĚŠĚÉĚĚĚ/ÍÍĚÍĚIIIIIII
<br> ! *ZF'ZHLŠ
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> váš dopis zn.: dle rozdělóvníku ze dne:
<br> naše značka (č.j.): KUKHK-33205/ZP/2018
<br> vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> odbor ! oddělení: životního prostředí a zemědělství /
<br> EIA,IPPC a technické ochrany životního prostředí
<br> Iinka | mobil: 141
<br> e-mait: msnajdr©kr—kralovehradecky.cz datum: 13.11.2018
<br> počet listů: 2
<br> počet příloh: 0/ iistů: 0 počet svazků: 1 sp.znak,sk.režim: 208.3,V10
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákonoposuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) — zveřeinění dokumentace vlivů záměru „ll/323 odbočka Lodín — Suchá (km 24,020 — 25,6601“ na životní prostředí
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný orgán ve smyslu ust.š 22 zákona EIA,vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,Vám timto zasílá kvyjádřeni dokumentaci vlivů záměru „II/323 odbočka Lodín — Suchá (km 24,020 — 25,660)“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace").Záměr „II/323 odbočka Lodín — Suchá (km 24,020 — 25,660“ naplňuje ustanovení 5 4 odst.1 písm.f) zákona EIA <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky,tj.Město Nechanice,Obec Lodín a Královéhradecký kraj,žádáme ve smyslu ust.& 16 odst.2 zákona EIA neprodleně ozveřejnění informace o dokumentaci a otom,kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet,na úředních deskách.Doba zveřejnění je podle ust.š 16 odst.2 zákona EIA nejméně 15 dnů.Zároveň je žádáme v souladu s ust.& 16 odst.2 zákona EIA o písemné vyrozumění krajského úřadu 0 dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce v nejkratším možném termínu <.>
<br> Současně upozorňujeme ve smyslu ust.s 8 odst.3 zákona EIA na skutečnost,že veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené správní úřady a dotčené úz...

Načteno

edesky.cz/d/2461590


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz