« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Rozhodnutí o prodloužení - Obchvat a přemostění obce Žiželice silnice I/27

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí proudloužení -Obchvat a přemostění obce Žiželice
*MUZAX00FT32L*
MUZAX00FT32L
<br> Městský úřad Žatec
<br> Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí
Stavební úřad
<br> náměstí Svobody 1,438 01 Žatec
<br>
Spis.zn.:
<br> Č.j.:
<br> MUZAS/26360/2018/SU/Bur
<br> MUZA 39018/2018
<br> V Žatci dne 08.11.2018
<br> Pracoviště:
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> třída Obránců míru č.p.295 Žatec
<br> XXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> buresova@mesto-zatec.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Žatec,stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí,jako stavební úřad
<br> příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na podkladě
<br> žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí,kterou dne 30.07.2018 podal
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci č.p.546/56,140 00 Praha 4-
<br> Nusle
<br> (dále jen "žadatel"),podle § 93 odst.3 stavebního zákona
<br> p r o d l u ž u j e
<br> do 4 XXXX XXX dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost změny územního rozhodnutí
<br> spis.zn.MUZAS/5437/2016/SU/Bur č.j.: MUZA 14186/2016 ze dne 17.05.2016,které nabylo
<br> právní moci dne 18.10.2016 na stavbu nazvanou
<br> Obchvat a přemostění obce Žiželice
<br> silnice I/27,km 0,000-2,960
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.271,291/2,292/2,293,294,295/1,296/1,296/6,296/7 <,>
<br> 296/10,330/1,391/2,394/6,394/8,394/9,396/3,397/1,397/2 v katastrálním území Velichov u
<br> Žatce,st.p.80,parc.č.91/1,92/1,108/1,108/6,108/9,108/19,108/21,108/22,138/1,138/3 <,>
<br> 138/4,138/5,138/6,324/1,491/26,491/30,557/1,560,562,563/2,563/3,591/1,591/2,591/3 <,>
<br> 591/4,593,628/1,628/2,630,656,670,968/1,968/2,971/1,971/2,1075/1,1075/5,1087/3 <,>
<br> 1087/21,1087/22,1087/23,1087/24,1117/5,1117/10,1117/11,1117/12,1117/13,1117/15 <,>
<br> 1147/1,1147/2,1147/5,1180/7,1180/12,1180/14,1180/16,1180/21,1180/29,1180/30 <,>
<br> 1180/37,1180/38,1200/2,12...

Načteno

edesky.cz/d/2461567

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz