« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Rozpočtové opatření č. 7/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 7/2018
Město Dolní Bousov KEO-W 1.11.245 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 24.10.2018
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2018
<br> Rozpočtové opatření č.7
<br> Příjmy:
<br> =======
<br> - Navýšení daňových příjmů o Kč 612 000,-
<br> z toho navýšení příjmů z daně z přidané hodnoty o Kč 400 000,-
<br> příjmů z daně z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů o Kč 125 000,-
<br> a ostatních daňových příjmů o Kč 87 000,-
<br> - Navýšení příjmů z prodeje pozemků o Kč 500 000,-
<br> - Navýšení ostatních příjmů 15 000,-
<br> - Příjem neinvestiční dotace "ŠABLONY" z MŠMT pro ZŠ Kč 451 566,80
<br> Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem o Kč 1 578 566,80
<br> ===========================================================
<br> Výdaje:
<br> =======
<br> - Navýšení investičních výdajů celkem o Kč 677 900,-
<br> z toho Kč 500 000,- na rozšíření kapacity Mš v DB <,>
<br> Kč 35 000,- na dofinancování výstavby nových vodovodních přípojek
<br> v souvislosti s budováním chodníků v Dlouhé ul <.>
<br> A Kč 102 000,- na obnovu pomníku padlých v 1.světové válce
<br> Navýšení běžných výdajů o Kč 900 666,80 z toho 249 100,- na opravu multikáry a na mzdy v
<br> oblasti komunálních služeb a Kč 200 000,- navýšení rozpočtu základní a mateřské školy
<br> Převod neinvestiční dotace "ŠABLONY" z MŠMT základní škole ve výši Kč 451 566,80
<br> Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem o Kč 1 578 566,80
<br> ===========================================================
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.7
<br> Schváleno usnesením RM10/2018 na zasedání dne 24.10.2018 <.>
<br> PŘÍJMY
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> 1XXX 43 362 390,00 612 00...

Načteno

edesky.cz/d/2459301

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz