« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Návrh rozpotu DSO na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu DSO na 2020-22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu DSO na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu DSO na roky 2020-22
Dobrovolný svazek obcí skládka odpadů Chotíkov nám.Republiky 1,306 32 Plzeň
<br> zastoupený společnosti
<br> Čistá Plzeň s.r.o.XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Plzeň
<br> Návrh rozpočtu DSO na rok 2019
<br> Tento návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov vychází z platných smluvních vztahů mezi obcemi,Dobrovolným svazkem obcí skládky odpadů Chotíkov (dále DSO) a provozovatelem skládky společnosti Plzeňská teplárenská a.s <.>
<br> Ztráta hospodaření v roce 2019 bude uhrazena ze zisků DSO v předchozích letech <.>
<br> 1.Běžné Výdaje 316 tis.Kč
<br> 1.1 nájemné skládka — dle platné nájemní smlouvy mezi obcemi a DSO 1.2 nájemné pozemky 3.kazeta — dle platné nájemní smlouvy mezi M.Touškovem a DSO 1.3 služby — výdaje spojené s fungováním DSO
<br> 1.3.1 vedení účetnictví 4x 7.500,- bez DPH
<br> 1.3.2 služby auditora 1x 15.000; bez DPH
<br> 1.3.3 právní služby 10.000,- bez DPH
<br> 1.3.4 technická správa 2x 100.000,— bez DPH
<br> 1.4 bankovní poplatky
<br> 2.Investiční výdaie Otis.Kč
<br> pro rok 2019 nejsou plánovány žádné investiční výdaje
<br> 3.Běžné příimv 122 tis.Kč 3.1 úroky na spořicím účtu
<br> 3.2 nájemné skládka — dle smlouvy o podnájmu,provozování a údržbě mezi DSO a společností Plzeňská teplárenská a.s <.>
<br> 4.Mimořádné příimv Otis.Kč
<br> pro rok 2019 nejsou plánovány žádné mimořádné příjmy
<br> Celková bilance - 194 tis.Kč
<br> V Plzni 12.11.2018 Zpracoval: Ing.XXX XXXXXXX
<br> » skládka
<br> X.kazeta
<br> statutární město Plzeň město Město Touškov obec Chotíkov
<br> město Město Touškov
<br> technická
<br> vedeni účetnictvl auditora
<br> Celkem:
<br> 242 12 35 18 s 315 881
<br> 35 úroky ze spořicího účtu 1 000 32 nájemné Plzeňská teplárenská a.s.121 000 Celkem: 122 000
<br> V Plzni dne 12.11.2018
<br> Sestavil: Ing.XXX XXXXXXX
<br> - skládka statutární město Plzeň
<br> město Město Touškov
<br> obec Chotíkov město Město Touškov
<br> technická
<br> 36 181 s 315 881
<br> 35 18 s 315 881
<br> vedení účetnictví
<br> auditora
<br> B 315 881
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2456271


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz