« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Rozpočtové opatření č.9/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.9/2018
Obec Horní Slivno KEO-W 1„11v245lU006x
<br> ' ' ' ' ' :12.11.201B Rozpoctove opatrem c.9 l 2018 zpracováno
<br> strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Puvodni hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1 111 000 700 000.00 10 000.00 770 000.00 Daft : pfilmů íyz 0500 ze závt 21 000000000 0000 0000 1113 000 ?0 000,00 5 000.00 75 000.00 oan : pfllmů fylmu : kapltá 31 00009010? 0000 0000 4111 000 _45 000.00 -24 ?31.00 20 206.00 Nanvest pňjlranafery : Všednpoklxptávy státrozpo ' Paragraf nooo coiltem: 1115 000,00 -9 734.00 nas 255.00 * Org: 0000.celkem: 075 000.00 -0 734.00 005 268.00 PŘÍJMY celkem sro 000.00 4.1 734.00 065 256.00 : = = = VÝDAJE ma u; Org XXX XXX ZJ Půvoonl hodnota Změna Po mene Popus XX XXXXXXXXX XXXX 3031 5130 000 10 000.00 5 000.00 15 000,00 Nákup materlálu ;tnde nezařaze Paragraf 3031 celkem: 10 000.00 5 000.00 15 000,00 Volali“ umistit ' 51 000000000 nooo 3?45 5139 000 34 902.00 10 000,00 44 902.00 Nákup materialu jlndo nezařazený Paragraf 3145 celkem: 34 982.00 10 000.00 44 902.00 Péče o vzhled obci : veřejnou zeleň ' S] 00000818? 0000 0115 5021 000 11'60000 41.00 1? 041.00 Ostatni osobni výdake ?] 00000810? 0000 0115 5139 000 25 400.00 —24 „2.00 ?0000 Nákup matenáw jinde nezařazený 81 00009818? 0000 9115 5173 tma aoooo 4.00 357.00 Cestovné (tuzemsko | zahraniční) Paragraf 6115 celkem: 43 440.00 -24 734.00 18 105.00 Volby do zastupitelstev územnlch samosprávu * Org: 0000 celkem: 80 012,00 -9 134.00 70 880.00 VÝDAJE celkem 88 422.00 -0 734.00 TB 880.00
<br> = $
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.92018
<br> ríjmy navýšena; na dani :: přijmu fyzických & pravni-c.;glfch oso-t:,'-.-'3.'úč.'-_r:=vání voleb- "„-J'daje - výsadba zelené.vyúčtování voleb,veř.osvětleni 'sz-očtová změna je vyrovnaná <.>
<br> *U
<br> <.>
<br> a: 4
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona 025032000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpadových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna obj...

Načteno

edesky.cz/d/2454874


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz