« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Návrh Rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

89.pdf
Návrh Rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2019 (v Kč)
<br> Příjmy ODPA POL Rozpočet 2019
<br> Třída 4 Přijaté transfery 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 250 000,00
<br> Příjmy celkem 250 000,00
<br> Výdaje Výdaje ODPA POL Rozpočet 2019
<br> Třída 5 Běžné výdaje 2219 5163 Služby peněžních ústavů 21 000,00 6171 5021 Ostatní osobni výdaje 186 000,00 6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 6171 5139 Nákuplnaterůlu 7(XM100 6171 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 6171 5172 Programové vybavení 1 000,00 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00
<br> Výdaje celkem 250 000,00
<br> Zpracovala: lng.XXXX XXXXXXX
<br> V Novém Jičíně dne XX.XX.2018
<br> 1211.1%
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/2454472


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz