« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Sychrov - přípojky, sjezd, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Sychrov - přípojky, sjezd, formát    
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> Odbor dopravy Č.j.: MMB/0435339/2018 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0435339/2018 lng.Lang 542174217 9.11.2018 VEREJNÁ VYHLÁSKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle Š 77 odst.1 písm.c) a g" 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j KRPB—237007-1/ČJ-2018-0600Dl,ze dne 29.10.2018 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením & 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů.na základě žádosti:
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344 stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br> na místních pozemních komunikacích Mácova,Sychrov podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace přípojek inženýrských sítí a vjezdu na ul.Mácova a Sychrov <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 19.11.— 30.11.2018.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vvdání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb,<.> vyhlášky č 294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek.světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci <.>
<br> \ <.>
<br> Cj.: MMB/0435339/2018
<br> Odbor dopravy MMB může z ...

Načteno

edesky.cz/d/2452216

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz