« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Směrnice - finanční kontrola

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice - finanční kontrola
OBEC POHLEĎ
<br> Směrnice o zabezpečení zákona č.320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
<br> OBECNÍ ÚŘAD POHLEĎ
<br> Obec: Pohleď
<br> Adresa: Pohleď 26,582 91 Světlé nad Sázavou
<br> Směrnici zpracoval: XXXXX XXXXXXXX
<br> Projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce Pohleď dne X.11.2018
Datum zpracování: 1.11.2018
Směrnice nabývá účinnosti: 8.11.2018
Obsah směrnice:
<br> I.Oddíl: Úvodní ustanovení
<br> Čl <.>
1: Legislativní rámec
<br> Čl <.>
2: Závaznost směrnice
<br> Čl <.>
3: Cíle finanční kontroly
<br> Čl <.>
4: Předmět směrnice
<br> II.Oddíl: Provádění zákona o finanční kontrole
<br> Čl <.>
5: Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací
<br> Čl <.>
6: Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemce dotace,příspěvků,návratné
<br> finanční výpomoci
<br> Č <.>
7: vnitřní kontrolní systém v obci
<br> Čl <.>
8: Obsah a zaměření kontrolní činnosti v rámci finanční kontroly
<br> Čl <.>
9: Předběžná,průběžná a následná kontrola v obci
<br> Čl <.>
10: Vnitřní kontrolní systém u příspěvkových organizací
<br> Čl <.>
11: Zajištění finanční kontroly
<br> Čl <.>
12: Záznamy z řídících finančních kontrol
<br> Čl <.>
13: Zpráva o výsledcích finančních kontrol
<br> III.Oddíl: Závěrečná ustanovení
<br> Čl.14: závěrečná ustanovení
<br> I.Úvodní ustanovení
<br> Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečují hospodaření s veřejnými prostředky <.>
<br> Čl.1 Legislativní rámec
<br> Finanční kontrolu obce upravují následující předpisy:
<br> - zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> - zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví
<br> - zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidel územních rozpočtů
<br> - zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů
<br> (rozpočtová pravidla)
<br> - zákon č.320/2001 Sb.Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě
<br> - zákon č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření
<br> - zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> - vyhláška č.410/2009 S...

Načteno

edesky.cz/d/2451460


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz