« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Příloha návrhu záv. účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZaZ 12_17
Licence: DF3U XCRGUVXA / VXA (01012017 / 22112017)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 00665151
Název: Obec Masojedy 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 1 417 686,16  179 145,00  1 213 009,68  146 829,00 
<br> I.Náklady z činnosti 1 368 601,36  179 145,00  1 169 708,08  146 829,00 
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 36 439,00  10 789,00  43 555,00  27 577,00 
<br> 2.Spotřeba energie 502 44 532,00    45 446,00   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 93 046,00    84 395,00   
<br> 9.Cestovné 512 6 950,00    3 860,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 17 068,00    8 800,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 239 116,36  168 356,00  249 023,08  119 252,00 
<br> 13.Mzdové náklady 521 572 346,00    534 190,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 98 252,00    92 665,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 813,00    773,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 8 988,00    8 988,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542     1 500,00   
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 18 061,00    9 762,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 25.01.2018 17h21m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DF3U XCRGUVXA / VX...

Načteno

edesky.cz/d/2451442

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz