« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Návrh závěrečného účtu 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu 2017
Licence: DF3U XCRGBZUC / ZNC (01012017 / 05052017)
<br>
Obec Masojedy
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> 03.04.2018 16h27m 5s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 7
<br> sestavený ke dni 03.04.2018
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00665151
<br> název Obec Masojedy
<br> ulice,č.p.Masojedy 27
<br> obec Masojedy
<br> PSČ,pošta 282 01
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 321 677 902
<br> fax
<br> e-mail masojedy@quick.cz
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> 03.04.2018 16h27m 5s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 7
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 1 042 200,00 1 282 200,00 1 276 577,23
<br> Nedaňové příjmy 37 245,00 39 845,00 39 653,08
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 57 800,00 69 573,00 69 573,00
<br> Příjmy celkem 1 137 245,00 1 391 618,00 1 385 803,31
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.200 000,00 250 000,00 250 294,52
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 16 000,00 16 000,00 6 012,99
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 22 000,00 22 000,00 20 947,14
<br> 111 Daně z příjmů fyzic...

Načteno

edesky.cz/d/2451441

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz