« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 01112018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 01112018
Obecní úřad Leškovice tel: 722 695 930,736 258 586 Leškovice 38,58282 Golčův Jeníkov leskovicehb©leskovicehb.cz
<br> ZAPIS z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEŠKOVICE,KONANÉHO DNE 1.11.2018 01) 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI oÚ
<br> poř.číslo: 01/11/2018
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva:
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Leškovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno V 18:00 hodin dosavadním starostou obce panem Michalem („dále jako „předsedajíci“) <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se V souladu s š 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),V platném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018,žádný návrh nebyl podán).Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Leškovice zveřejněna V souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 24.10.2018 do 30.11.2018.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích).Zastupitelstvo mělo být 7 členné,ale kandidovalo pouze 6 kandidátů <.>
<br> Složení slibu členy zastupitelstva
<br> Předsedající V souladu s š 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (& 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
<br> V platném znění) <.>
<br> Složení slibu proběhlo tak,že předsedající přečetl slib stanovený v š 69 odst.2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí,že svoji funkci budu vyk...

Načteno

edesky.cz/d/2451060

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz