« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Veřejné oznámení o záměru prodeje části pozmku 751/2 a 752/2 v k.ú. Chotíkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje části pozemků 752/2 a 751/2 v k.ú. Chotíkov
Veřejné oznámení
<br> o záměru prodeje pozemků
<br> Obec Chotíkov dle ustanovení 5 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozděj ších předpisů,oznamuje záměr prodeje částí níže uvedených pozemků ve výlučném vlastnictví obce Chotíkov:
<br> Pozemek parc.č.751/2
<br> Výměra: 150 m2
<br> Požadovaná výměra k odkoupení: cca 111 m2 dle plánku Typ parcely: parcela katastru nemovitostí
<br> Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
<br> Katastrální území: Chotíkov
<br> Číslo LV: 10001
<br> Pozemek parc.č.752/2
<br> Výměra: 5059 m2
<br> Požadovaná výměra k odkoupení: cca 7 m2 dle plánku Typ parcely: parcela katastru nemovitostí
<br> Druh pozemku: ostatní plocha
<br> Katastrální území: Chotíkov
<br> Číslo LV: 10001
<br> V Chotíkově dne 10.11.2018 _ OBEC CHO'I IKU'v
<br> otíkov 18.330 17 okre ízen $ev0f ?
<br> starosta obce Chotíkov XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zveřejněno: XX.XX.XXXX Sejmuto: Elektronicky zveřejněno: 10.1 1.2018
<br> sloupek plotu 9
<br> Sloupek plotu “L
<br> | | '.% 83 m2 \
<br> Q © :
<br> 1371 m2 750 0 752/2 sfoupek plotu kon.šoehto 0 konšochto 752/3
<br> 753/72

Načteno

edesky.cz/d/2450646

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz