« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lodín (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lodín.pdf [0,31 MB]
: <.>
<br> Zag 5
<br> z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lodín,konaného dne 31.10.2018,od 18:00 hodin
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Složení
<br> Zasedání zastupitelstva obce Lodín (dále XXX XXXX „zastupitelstvo") bylo zahájeno v XX:XX hodin dosavadním starostou obce Milanem Bartoněm ( dále jako „ předsedající") <.>
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle 5 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s š 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování( lhůta uplynula dne 19.10.2018 v 16:00 hodin,žádný návrh nebyl podán).Informace podle 9 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lodín zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 22.10.2018 do 1.11.2018.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce" <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášení schopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> slibu členy zastupitelstva
<br> Předsedající v souladu s š 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ( š 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
<br> v platném znění) <.>
<br> Složení slibu proběhlo tak,že předsedajícívyzval dosavadního místostarostu Jaromíra Pelánka,aby přečetl slib stanovený v š 69 odst.2 zákona ...

Načteno

edesky.cz/d/2448901

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz