« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

88.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.39-2018 ze dne 10.10.2018
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.SZO-Us,bod 11,ze dne 9.3.2016
<br> schvalují 11.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2018
<br> Kterým se příjmy zvyšují o 2 760,-Kč,výdaje se zvyšují o 20 500; Kč.Financování se zvyšuje o 17 740; na 5 177 145,38 Kč.Podrobná speciňkaceje uvedena v příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 10.10.2018 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovicích XX.XX.XXXX
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec: Hostašovice KEO-W X.XX.2451 U006y
<br> Rozpočtové změny roku 2018 20320323 10002018
<br> Rozpočtové opatření č.11
<br> PRlJNlY Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _ závukazatelů XXX XXX Org před změnou Zmena po změně POp'S * XXXX XXXX 0000 0,00 2 760,00 2 760,00 Příjmy z prodeje pozemků * PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 0,00 2 760100 2 750100 VYDAJ E Úroveň Rozpočet „ Rozpočet záv.ukazate|ů Par POI Org před změnou Zmena po změně PDplS " 3639 XXXX XXXX 610 000,00 20 500,00 530 500,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ' VÝDAJE - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 610 000'00 20 500'00 630 500'00 FlNANCOVANl Úroveň Rozpočet,Rozpočet,závokazatelů XXX XXX Org před změnou Zmena po změně Pol—XXX * XXXX XXXX XXXX 5 159 405,38 17 740,00 5 177 145,38 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.ůčtec * ' ' _ <.>,<,> HNANCOVAN' zmena “Iamm“ 5 159 405,38 17 740,00 5 177 145,38
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.11
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením SZO-Us na zasedání dne 09.03.2016 <.>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.XX.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2448731

Meta

Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz