« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

88.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.39-2018 ze dne 10.10.2018
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.SZO-Us,bod 11,ze dne 9.3.2016
<br> schvalují 11.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2018
<br> Kterým se příjmy zvyšují o 2 760,-Kč,výdaje se zvyšují o 20 500; Kč.Financování se zvyšuje o 17 740; na 5 177 145,38 Kč.Podrobná speciňkaceje uvedena v příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 10.10.2018 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovicích XX.XX.XXXX
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec: Hostašovice KEO-W X.XX.2451 U006y
<br> Rozpočtové změny roku 2018 20320323 10002018
<br> Rozpočtové opatření č.11
<br> PRlJNlY Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _ závukazatelů XXX XXX Org před změnou Zmena po změně POp'S * XXXX XXXX 0000 0,00 2 760,00 2 760,00 Příjmy z prodeje pozemků * PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 0,00 2 760100 2 750100 VYDAJ E Úroveň Rozpočet „ Rozpočet záv.ukazate|ů Par POI Org před změnou Zmena po změně PDplS " 3639 XXXX XXXX 610 000,00 20 500,00 530 500,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ' VÝDAJE - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 610 000'00 20 500'00 630 500'00 FlNANCOVANl Úroveň Rozpočet,Rozpočet,závokazatelů XXX XXX Org před změnou Zmena po změně Pol—XXX * XXXX XXXX XXXX 5 159 405,38 17 740,00 5 177 145,38 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.ůčtec * ' ' _ <.>,<,> HNANCOVAN' zmena “Iamm“ 5 159 405,38 17 740,00 5 177 145,38
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.11
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením SZO-Us na zasedání dne 09.03.2016 <.>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.XX.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2448731

Meta

Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz