« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Veřejné oznámení o záměru prodeje části pozemku 576/35 k.ú. Chotíkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné oznámení o záměru prodeje části pozemku 576/35 v k.ú. Chotíkov
Veřejné oznámení
<br> o záměru prodeje pozemku
<br> Obec Chotíkov dle ustanovení % 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozděj ších předpisů,oznamuje záměr prodeje níže uvedené části pozemku ve výlučném Vlastnictví obce Chotíkov:
<br> Pozemek parc.č.576/35
<br> Katastrální území: Chotíkov
<br> Číslo LV: 10001
<br> Výměra celková: ] 851 m2
<br> Požadovaná výměra k odkoupení: cca 100 m2 dle nákresu Typ parcely: parcela katastru nemovitostí
<br> Druh pozemku: orná půda
<br> V Chotíkově dne 09.11.2018 - aJHOTÍKOV wars-v 1133301?
<br> ' “* ň—sever % Í/
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> starosta obce Chotíkov XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zveřejněno: XX.XX.XXXX
<br> Sejmuto: Elektronicky zveřejněno: 9.11.2018

Načteno

edesky.cz/d/2448578

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz