« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Oznámení o záměru obce prodat pozemek p. č. 296/67 dle geometrického plánu č. 574-25/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr prodeje 111.pdf
Obec Lhota
<br> Boleslavská 47,PSČ 277 14 Okres Praha-východ
<br> Obecní úřad Lhota
<br> Záměr obce č.j.470/2018 Lhota 08.11.2018
<br> Obec Lhota zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecních zřízeních),ve znění pozděj ších předpisů,z á m ě r prodat pozemek 296/67 o výměře 10 m2 (dle geometrického plánu 574-25/2018),nacházející se v katastrálním území Lhota u Dřís <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitostí se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat nabídky do 27.11.2018,které musejí být doručeny obecnímu úřadu do 12:00,27.listopadu 2018 <.>
<br> Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Lhota na ustavujícím zasedání dne 1.1 1.2018 <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX starostka obce Lhota
<br> Vyvěšeno na úřední desce: XX.1 1.2018 sejmuto: Vyvěšeno na ele.úřední deska 08.11.2018 sejmuto.Telefon: <<telefon>> Url: www.lhotanadlabem.cz Bankovní spojení: Účet: IC:
<br> Fax: 326971008 E—mail: obec.lhota©iex.cz Česká spořitelna 0460033399/0800 00237001
<br> 0.295/55 295/54
<br> A
<br> 295/48
<br> / Zag/% OQW >
<br> 296/7
<br> Já?/Í?
<br> „ <.>,-\,oůl'qitrWlemm u.<.>.—„u \.„ „,<.> v „ <.>,<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/2445689

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz