« Najít podobné dokumenty

Městys Litenčice - Zápis z ustavujícího zasedání městyse Litenčice 31.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Litenčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis z ustavujícího zasedání členů zastupitelstva Městyse Litenčice
<br> konané 31.10.2018 v Sokolovně Litenčice č.j.01/2018
Zasedání začalo v 17,30 hodin a bylo ukončeno v 18,30 hodin <.>
<br> Přítomni obecní zastupitelé (dále jen OZ): XXXXXXXX XXXXX,ing.XXXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX
<.>
Omluveni :
Program :
<br> 1)
Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
2)
Slib zvolených zastupitelů
<br> 3)
Schválení programu jednání
<br> 4)
Volba starosty a místostarosty
<br> a)
Určení počtu místostarostů
<br> b)
Určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
<br> ( §71 zákona o obcích)
<br> c)
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> d)
Volba starosty
<br> e)
Volba místostarosty
<br> 5)
Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a)
Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
<br> b)
Volba předsedy finančního výboru
<br> c)
Volba předsedy kontrolního výboru
<br> d)
Volba členů finančního výboru
<br> e)
Volba členů kontrolního výboru
<br> 6)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
<br> 7)
Různé
<br> 8)
Diskuze
<br> 9)
Závěr
<br> Před zasedáním bylo členům zastupitelstva městyse Litenčice předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů v platném znění <.>
Dosavadní starosta městyse Litenčice XXX XXXXX XXXXXXXX přivítal všechny přítomné zastupitele a občany <.>
Dosavadní starosta jako předsedající schůze konstatoval,že je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů),proto je zastupitelstvo usnášeníschopné dle § 92 odst.3 zákona o obcích <.>
<br> Složení slibu členy zastupitelstva
<br> ------------------------------------------
<br> Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu upozornil přít...

Načteno

edesky.cz/d/2445285

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Litenčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz