« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - MRČR - Pozvánka na 123. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MRČR - Pozvánka na 123. zasedání
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
Sídlo: Vyskeř čp.88,512 64 Vyskeř
<br> Vyřizuje: J.Lásková Soldátová Vyskeř,1.11.2018
<br>
<br>
<br>
<br> POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
<br>
<br>
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
svolává veřejné 123.zasedání shromáždění starostů MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ
<br> (6/2018),které se uskuteční
<br>
<br> dne 15.listopadu 2018 od 16,30 hod <.>
<br> v obci Kacanovy,v hotelu Králíček
<br>
<br>
Program:
1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
<br> 2/ Volba předsedy svazku a dvou místopředsedů svazku
<br> 3/ Volba členů revizní skupiny
<br> 4/ Volba členů inventarizační komise
<br> 5/ Webové stránky mikroregionu
<br> 6/ Realizace projektu,<,> Oprava místních komunikací a chodníku v MR ČESKÝ RÁJ“ – uzavření
<br> smluv o dílo s vybranými dodavateli,postup realizace akce
<br> 7/ Zpráva z kontrolní činnosti revizní skupiny
<br> 8/ Závěrečná zpráva cyklobusy 2018,uzavření smlouvy s Libereckým krajem na poskytnutí
<br> příspěvku v roce 2018,provoz cyklobusů v roce 2019
<br> 9/ Projednání Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Český
<br> ráj
<br> 10/ Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 –
<br> 2022
<br> 11/ Náklady obce Vyskeř a orgánů svazku na provoz MR Český ráj za rok 2018
<br> 12/ Stanovení režijních nákladů na rok 2019
<br> 13/ Schválení Dohody o provedení práce na vedení účetnictví v roce 2019
<br> 14/ Schválení plánu inventur a činnost inventarizační komise v roce 2018
<br> 15/ Žádosti do grantů Královéhradeckého kraje – poradenství,propagace cyklobusů 2019
<br> 16/ Kreslené mapy
<br> 17/ Výstupy z společného jednání s Policií ČR,CHKO Český ráj a Lesy ČR
<br> 18/ Nová pravidla čerpání dotací z POV Libereckého kraje
<br> 19/Poradenská činnost v roce 2019
<br> 20/ Rozpočtové opatření č.3/2018
<br> 21/ Diskuse
<br> 22/ Usnesení
<br> 23/ Závěr
<br> Vlasta Špačková
<br> předsedkyně MR Český ráj
<br>
<br>
<br> Rozdělovník:
<br> Členské obce MR Český ráj včetně zastupitelů obcí
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/2444157


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz