« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 29.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zastupitelstva-29-10-2018.pdf
Obec BUKOVANY
Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00
<br> Tel.: 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bukovany,konaného
dne 29.10.2018 v místnosti RC bývalé základní školy,Bukovany č.p.57,od 18:00
<br> Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Bukovany bylo zahájeno v 18:05 hodin Ing.Ivanou Vančurovou
(dále jako předsedající).Předsedající v úvodní řeči krátce shrnula výsledky voleb do obecního
zastupitelstva a poděkovala občanům za volební účast.Předsedající schůze konstatoval,že
zasedání bylo řádně svoláno,tak aby bylo v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích v platném znění a koná se do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018,žádný návrh
nebyl podán).Informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst.1 zákona o obcích
byla na úřední desce Obecního úřadu Bukovany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 7
dní,a to od 22.10.2018 do 29.10.2018.Současně byla informace zveřejněna na elektronické
úřední desce <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatoval,že je přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu.Přítomní členové zastupitelstva byli upozorněni,že odmítnutí složení slibu
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.Předsedající přečetl slib
stanovený v § 69 odst.2 zákona o obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem (příloha č.2).Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani složit slib s výhradou <.>
<br>
1...

Načteno

edesky.cz/d/2441666

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz