« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv oop místní komunikace Lhota.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1,2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> Naše čj.: OD-94396/2018-MASPE
Stavokomplet spol.s r.o.IČ 47052945
Královická č.p.251/10
Brandýs N.L.-St.Boleslav,Brandýs nad Labem
250 01 BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV 1
<br> Naše sp.zn.: OD-22126/2018-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 02.11.2018
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,pracoviště XXXXX XXXXXXXX <,>
jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust <.>
§ 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,podle ust.§ 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
rozhodl podle ust.§ 77 zákona o silničním provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
<br> na silnici č.III/24417 ul.Boleslavská a místních komunikací ul.U Rybníka,V Parku,Křenecká <,>
Příčná,Nová,Na Průhonu,K Lesnu,Borová,Hlavnovská,Hlavenecká,U Jezera,V Chatách <,>
Lesní,Spojovací,Široká a Krátká v k.ú.Lhota u Dřís z důvodu provádění stavebních prací <,>
spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a
odsouhlaseného DIO Policií ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Mělník,č.j.KRPS-3477-257/ČJ-
2018-010606 ze dne 26.10.2018,které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
 Termín přechodné úpravy provozu od-do: 12.11.2018 – 31.3.2020
 Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policií ČR Krajské
<br> ředitelství SK,DI úo Mělník č.j.KRPS-3477-257/ČJ-201...
oop vv přílohy místní komunikace Lhota.pdf
w „ců Ě ta“ ru $- 15 T 33 o m 0 50 100 150 _ _ ITI
<br> © Seznam.cz.a.s <.>,© OpenStreetMap
<br> https:ť!mapy,czfzakladni?x=14.6597875&y=50.2433420&z=17
<br> W
<br> &
<br>.<.> -__,:._
<br> na 31?
<br> U!
<br> $M!!—l špťůobdg
<br> “u_591 “
<br> Jirí/PMT
<br> far/793 Měl—£— WRS
<br> fila! ÁÁ/m É; Poucuš ČŠĚÁÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
<br> OPRAVNÍ iNSPEKTORÁT ?? -.m MĚLNÍK 131
<br> „25 79 20%?
<br> ©
<br> Mapy.cz
<br> L HoTA u! $< “IU ? 1 z :? “? alb „( * o „) + — W & áz—.„zm 9+va g/a'a/M (& “* POLICIE ČESK EPUBLIKY jim; _,? KRAJSKÉ ŘEDI ELSWÍ POUCIE.Jx,„ BTŘEDOČESKÉHO KRAJE / _) “JR Balsam I'INSPEKTORÁT & ex :; zreowmk 2/0ng " _ “lat Lhota && ' % | 26,70- 559050“ w.“ „ a: % (31 '|-' É (u.1 -.1 I.' :s % 7; +.3 “E: 3 z ?: o 25 50 75 % — _ m.<.> “" ??.2 ' | '! Flf.111
<br> © Seznamu.a.s <.>,© OpenStreetMap
<br> https:i!mapy.czfzakladn%?x=14.6564508&y=50.2408375&z=1 8
<br> Mapy.cz.„ 3 )“ _Ado - 60% 65:9 aš % “ » É Ú east—áá LIL- Ú.lřř.- _ _ a Hřavan ť.)( 1 “$ :? % 3599“ D "=* ?r Soniavac' & Lhota." ? r.<.> (3%.-1 ! C 'N ; 1 svaca Ě -“ 3 +3 Ě [ 3 z 0 1 ;“ U,ší 1% Ě at:-!| ": % __ :: 15 PW ! „3-3 ptáčků £ h.“\ wa 6 (1 ke \o 1 2 4 I B 'LH „ „,<.>,a ž- Borová * a>— Fil : 'F —.*; U'l ?: )( +.<.> O š:" Na Průhonu Na |.? mě“ 0 SD 100 150
<br> _ _ 111 J.? ' 02 © Seznam.cz.as.<.> © OpenStreetMap A
<br> [Mé/Jez ŽÉŘ ÉĚQP 3971? MĚWÉÚ/Éě
<br> [POLICIE Č REPUBUKY
<br> KRAJSKÉ EDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE DOPRAVNÍ wsperroam
<br> EFG 01 M LNK / 2; /Ío- M:? 7%“
<br> https:ifmapy.mzak!adni?x=14.6602220&y=50.24013083.31? 111
<br> |_ H XXX Mapy.cz ©
<br> X- X "X “v “* €*“ 13:9 1.\ašxiaq O 60 : ' vaGK Lhota : „ 390%“ '$ % ; \(35 1.l % $ % (' & %.<.> “3- : : 'š'ě ? *“ E 5 ptičná na: 1:9 04 ?F- % c: i f=.CD a,<.>.a m.š- Bo.-ovn r".r <.>,5 IP ; a N-.rn “% i + o.Na Pruh.<.> :." onu Na Průhonu,? =.Š ""i g? 1 a: a
<br> [] 50 1 DG 150
<br> __ __m Near.:: © Seznam.cz.a.s.<.> © OpenStreetMap fa hh; ! „M g/ó 62%? poucua QČESK EUBLIKY— ýýý
<br> KRAJSKÉ ŘEDE ELS...

Načteno

edesky.cz/d/2440345

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz