« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Veřejné oznámení o záměru prodeje části pozmku 53/1 a 582/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné oznámení o záměru prodeje části pozemku 53/1 a 582/3 v k.ú. Chotíkov
Veřejné oznámení
<br> o záměru prodeje pozemku
<br> Obec Chotíkov dle ustanovení 5 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů,oznamuje záměr prodeje níže uvedené části pozemku ve výlučném vlastnictví obce Chotíkov:
<br> Pozemek parc.č.582/3
<br> Katastrální území: Chotíkov
<br> Číslo LV: 10001
<br> Výměra celková: 558 m2
<br> Požadovaná výměra k odkoupení: dle nákresu Typ parcely: parcela katastru nemovitostí Druh pozemku: zahrada
<br> Pozemek parc.c č.53/1
<br> Katastrální území: Chotíkov
<br> Číslo LV: 10001
<br> Výměra celková: 3959 m2
<br> Požadovaná výměra k odkoupení: dle nákresu Typ parcely: parcela katastru nemovitostí Druh pozemku: ostatní plocha
<br> Způsob využití: ostatní komunikace
<br> V Chotíkově dne 05.11.2018
<br> aege CHOTÍKOV
<br> Clim/30118 33017 ŠPlZG/ršever „ 7/
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ;.<.>.-.<.>.<.>.<.>
<br> starosta obce Chotíkov XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zveřejněno: ÚŠÍ-N %fo Sejmuto: Elektronicky zveřejněno: !) ;,MT yfďfff
<br> Publikace dat ISKN Tisk - Os :421ms,208 prvků.Stránka č.1 z 1
<br> zí __„„ „ „
<br>.<.>.:/"
<br> '“ _ ? 53253 L'“ D— “? 53254
<br>.r"
<br> http:// sgi—nahlizenídokn.cuzk.cz/rnarushka/printaspx 5.1 1.2018
<br> Puollkace dat ISKN Tisk - Os :406ms,177 prvků.Stránka č.1 z ]
<br> ť,!
<br> ! „ 335%
<br> Q._ ' 53251 '
<br> „asana.* “'
<br> 3113509
<br> a
<br> 582 543
<br> Q <.>
<br> "jr-." gqór ČŘ.:
<br> ** “a
<br> *;p
<br>.; mh.„";-'$) !“.—- „ŠŠŠ—i(! 5 p
<br>."
<br> 58217619
<br>,"go.;“
<br> 553.523
<br> iMac-aan;
<br> &
<br> http://sgi-nah1izenidokn.cuzk.cz/marushka/printaspx 5.1 1.201 8

Načteno

edesky.cz/d/2438122

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz