« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Výběrové řízení - zakázka malého rozsahu č.3/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - zakázka malého rozsahu č.3/2018
$ ' OBEC
<br> „i * EHC Obecní úřad: Horní Slivno,čp.107,294 79 Kropáčova Vrutice * “É 328391213 * ID f7paI<22 * e—maíl: homi.slivno©volny.cz * IČO: OCB7626? * www.homislivno.cz*
<br> Váš dopis ! ze dne: Naše mačka: OLIHS 3972018."'
<br> Humi Slívno dne 5.11.2018 Věc: Výběrové řízení — zakázka malého rozsahu č.3/2018
<br> Obec Horní Slivno vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č.32018 na dodavatele elektrické energie <.>
<br> 1.Zadavatel:
<br> Obec HORNÍ suvuo,HorníSlivno čp.107.PSČ 294 79.IČ011087626? zastoupená staroslkou obce Ing.Libuší Přibylovou
<br> 2.Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:
<br> Nabídka na dodávku elektrické energie dle přiloženého rozpisu,kde jsou speciňková'nu Odběrná místu,je zde předpokládaný roční odběr elektrické energie a stávající velikost jističe & distribuční sazba
<br> 3.Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
<br> Počátek smlouvy: 1,1.2019 Ukončení smlouvy na dodávku: 31.12.2021 ( případně do 31.12.2020)
<br> M isto plnění : odběmá mísía dle přiloženého rozpisu 4.Nabídka bude zpracována v následujícím členění: 1.základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů II.výše nabídkové ceny na jednotlivých odběrných místech včetně DPH dle předpokládaného odběru
<br> lll.návrh smlouvy na 3 roky( případně pouze na 2 roky).včetně plalebních podminek
<br> 5.Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:
<br> Nedonaiečnfi infun'novanosl,mylné chápání této výzvy.chy bnč navržená nabídková cena apod.neopravňuje uchazeče požadoval dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny <.>
<br> Zadavaíel si vyhrazuje právo na změnu.doplneni nebo upřesnění podmínek výzvy.právu odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.Zadavatel má právo měnil rozsah zakázky <.>
<br> Nabídku podává uchazeč bezplaině
<br> Při zadání léto veřejné zakázky malého rozsahu a výběru jejího dodavatele se newstupuie podle zákona &.13412016 Sb <.>,o veřejných zakázkách.ve znění pozdějších předpisů,svýjimkou ust....

Načteno

edesky.cz/d/2437877

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz