« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Veřejné zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Vodohospodářská Společnost Benešov,s.r.o <.>
<br> laboratoř akreditovaná ASLAB pod číslem 4104 Černoleská I600,256 IS Benešov Telefon: 840205206— linka 108 E-rnail: jirizovinecfgšseznamcz
<br> Zákaznlk: OBECNÍ ÚŘAD Hlásná Třebaň Karlštejnská 150 26718 Hlásná Třebaň
<br> Protokol o zkoušce č.2018/5762
<br> Misto odběru: OBECNÍ ÚŘAD Hlásná Třebaň.Přítok Čov Hlásná Třebaň <,>
<br> Odběr provedl: Jiří Žovinee typ odběru - A Datum odběru: 18.l0.2018 12:00 - l8.l0.2018 14:00 Příjem provedl“ Mikšalková Jaroslava Datum přljmu: 19.10.20l8 08:00
<br> Klasifikace vzorku: Odpadní voda Datum 24.10.20l8
<br> *=:Íe:'-íMíšliýĚ;-É=Ěš Tělem ©3391“ lží? '.7-55" '-'T afměá mometd „
<br>._'f ' “=“.<.>.;"-
<br> 7,1 zl: 0,1 SOP 1l2006
<br> l5 ! 2,0 4; l5,0 % SOP 3.32000 BSKS s potlačením nitril'lkaee mgll 752,7 +: 15,0 % SOP 2f2000 Nerozpuštěné látky mg/l 716 a: 15,0 % SOP 4aSl2000 N - amoniakální mg/I 84,44 &: 15,0 % SOP 690% N - celkový mg/I 125,0 i: 15,0 % SOP l3l2009 P - celkový mg/l 8,66 :l: 15,0 % SOP 13l'2009 Teplota (při měření pH) |=C 20,6
<br> Nejistota měření (NM) je rozšířená nejistota odpovídajicí 95% intervalu spolehlivosti.le uvedena jako dvojnlbobek odhadu relativnl směrodatné odchylky v procentech <.>
<br> Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků.Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmi reprodukovat jinak než cely
<br> liřl Žovinec Benešov,24.l0.201 8 vedoucí laboratoře
<br> VOUUHUC.<.> A.:.<.> “ u_n—.SPOLEČNOST 5531530 9.r.o <.>
<br> Černoleská 1600,266 !& Bono? lCo 475 35 865 lllc 6247535m 2.:
<br> Labomloml informačni a manažerský systém ANALAB pro Windows Protokol () zkoušce č.2018/5762,strana“ ]." |
<br> Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o <.>
<br> Telefon: 840205206-linka 108 E- mail: jirizovinec©seznam.cz
<br> laboratoř akreditovaná ASLAB pod číslem 4104
<br> Černoleská 1600,256 13 Benešov
<br> Zákazník:
<br> OBECNÍ ÚŘAD Hlásná Třebaň Karlštejnská 150 26718 Hlásná Třebaň
<br> Protokol o zkoušce č.2018/5763
<br> Místo odběru: OB...

Načteno

edesky.cz/d/2437254

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz