« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Veřejné oznámení o záměru prodeje pozmku 582/115

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné oznámení o záměru prodeje pozemku 583/115 v k.ú.Chotíkov
Veřejné oznámení
<br> o záměru prodeje pozemku
<br> Obec Chotíkov dle ustanovení 5 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů,oznamuje záměr prodeje níže uvedeného pozemku ve výlučném vlastnictví obce Chotíkov:
<br> Pozemek parc.č.582/115
<br> Katastrální území: Chotíkov
<br> Číslo LV: 10001
<br> Výměra celková: 54 m2
<br> Typ parcely: parcela katastru nemovitostí Druh pozemku: zahrada
<br> V Chotíkově dne 05.11.2018 OBEC CHOTÍKOV Chotíkov 118.330 l? _ ilo-es ID:-veň _ Sever
<br> starosta obce Chotíkov XXXXXXXX XXXXXX
<br> „.„ pm./M „X ' Zverejneno: “ „ Off
<br> Sejmuto: Elektronicky zveřejněno: ();.44 ] 0/83
<br> ruonkace aat mms 1 ISK - Us :421ms,108 prvků.Stránka č.1 z 1
<br> a.53332 <.>
<br> & 53154
<br> http://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/print.aspx 5.1 l.201 8

Načteno

edesky.cz/d/2437180

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz