« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 29.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 29.10.2018
Zápis z ustavuiícího zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno
<br> konaného dne 29.10.2018
<br> v zasedací místnosti OÚ v Horním Slivnč Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomni: lng.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Hosté: XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX Navržený program: !.Určení ověřovatelů zápisu (š XX odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele 2 Složení slibu členy zastupitelstva obce 3.Schválení programu 4 Volba starosty a místostarosty určení počtu místostarostů,určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (& 71 odst.1 písm.a! zákona o obcích) - určení počtu místostarostů - určení způsobu volby starosty a místostarosty - volba starosty - volba místostarosty 5.Zřízení finančního a kontrolního výboru,určení počtu členů finančního a kontrolního výboru — volba předsedy finančního výboru - volba předsedy kontrolního výboru - volba členů finančního výboru - volba členů kontrolního výboru 6.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (& 72 odst.2 zákona o obcích) Rozpočtová změna č.9 Různé.Diskuze 0.Závěr
<br> —w=s==.—4
<br> Starostka přivítala přítomné,konstatovala,že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno,pozvánka zveřejněna dne 20.10.2018 na úřední desce obce a zaslány pozvánky jednotlivým zastupitelům.Dle vyjádření Krajského soudu nebyla podána žaloba na neplatnost voleb vobci Horní Slivno,dále konstatovala,že je přítomno všech ? zvolených zastupitelů,kteří budou před začátkem jednání skládat slib.Následně předala všem zastupitelům Osvědčení o zvolení <.>
<br> ad.2.): Složem'síibg členi) zasmgireh'rva obce
<br> Předsedající přečetl slib stanovený v š 69 odst.2 zákona o obcích,„Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí,že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,v zájmu obce ajejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republik...

Načteno

edesky.cz/d/2432383

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz