« Najít podobné dokumenty

Obec Martínkov - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Martínkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného
<br> 30.10.2018 v 19 hodin v zasedací místnosti OÚ:
<br>
<br> Přítomni: všech 7 členů zastupitelstva obce zvolených ve volbách 5.a 6.10.2018 <.>
<br> Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Zasedání se zúčastnili 4 hosté <.>
<br>
<br> Ustavující schůzi zahájil a řídil nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva,Zdeněk
<br> Svoboda.Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty <.>
<br>
<br> Předsedající předložil návrh programu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
<br> Martínkov:
<br> 1.Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce
<br> 2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3.Určení způsobu volby starosty a místostarosty obce
<br> 4.Návrh kandidátů na funkci starosty,volba starosty
<br> 5.Návrh kandidátů na funkci místostarosty,volba místostarosty
<br> 6.Volba kontrolního a finančního výboru
<br> 7.Návrh odměn – starosta,místostarosta,kontrolní a finanční výbor
<br> 8.Schválení zástupce obce v Moravskobudějovickém mikroregionu
<br> 9.Různé
<br> 10.Usnesení
<br>
<br> Hlasování: Pro….7,proti….0,zdržel se….0.Program jednání zastupitelstva byl schválen <.>
<br>
<br> - 1) Předsedající přečetl zákonem stanovený slib zastupitele a poté přítomní členové
<br> pronesením slova „slibuji" a vlastnoručním podpisem slib složili.Členové zastupitelstva
<br> obce složili slib v tomto pořadí: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXX.Slib zastupitelů proběhl dle zákona <.>
<br>
<br> - 2) Předsedající jmenoval zapisovatelem Jaroslava Veselského,ověřovateli zápisu
<br> Zdeňka Řepu a XXXXXX Pokorného <.>
<br>
<br> - X) Bylo navrženo tajné hlasování o uvolněných zástupcích obce (starosta a
<br> místostarosta),tajné hlasování o volbě starosty a veřejné hlasování o volbě
<br> místostarosty obce <.>
<br> Hlasování: Pro….7,proti….0,zdržel se….0
<br>
<br>
<br> - 4) Na funkci starosty obce byli navrženi dva ...

Načteno

edesky.cz/d/2432249

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Martínkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz