« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF02112018.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM - XXXXX XXXXXXXX odbor stavebního úřadu,územního plánování a památkové péče úsek stavebního úřadu Masarykovo nám.264,250 01 Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX
<br> szn.: Výst.XXXX/XXXX/PJ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,dne 31.10.2018 C.j.: OSUUPPP-94673/2018-JANPA Vyřizuje: Ing.Janků,tel.326909161
<br> Středočeský kraj,Zborovská 81/11,150 00 Praha
<br> ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Odbor stavebního úřadu,územního plánování a památkové péče,úsek stavebního úřadu,jako příslušný správní orgán vydal rozhodnutí č.j.OSÚÚPPP= 39395/2018-JANPA dne 30.7.2018,které se týká prodloužení platnosti úzenmího rozhodnutí pro stavbu Přeložka silnice II/331,přeložka vodovodu,vedení VN,2 stožárů,trafostanice,nasávacího místa,úprava vedení nn,sdělovacích kabelů,veřejného osvětlení,oplocení,vodovodu,stavba obslužné komunikace,protihlukových stěn,propustků,odvodnění,sjezdů na pole,napojení ulic Třebízského,Lhotecká,Mělnická,sadové úpravy <.>
<br> Správní orgán rozhodnutím podle 570 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve výrokové části na stranách 1 a 2 (pozemky stavby) a to tak,že text zřejmé nesprávností:
<br> " do 5 roků ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územm'ho rozhodnutí čj.0294 14/2011 ze dne 20.5.2011 pro stavbu Přeložka silnice H/331,přeložka vodovodu,vedení VN,2 stožárů,trafostanice,nasávacího místa,úprava vedení nn,sdělovacích kabelů,veřejného osvětlení,oplocení,vodovodu,Stavba obslužné komunikace,protihlukových stěn,propustků,odvodnění,sjezdů na pole,napojení ulic Třebízského,Lhotecká,Mělnická,sadové úpravy (dále jen "stavba") na pozemcích p.č.169/3,170/170,170/181,291,368,170/195,170/196 vk.ú.Borek nad Labem,p.č.112/4,112/88,112/89,112/129,112/130,112/132,112/133,1987/3,1987/4,1987/5,1987/6,1987/7,1987/8,1987/9,1987/10,1987/11,1987/12,1987/13,1987/14,1...

Načteno

edesky.cz/d/2432082

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz