« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Oznámení o zrušení výběrového řízení, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zrušení výběrového řízení, formát    
Statutární město Brno Úřad městské části města Brna,Brno — Ivanovice Mácova 3,621 00 Brno
<br> OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚRQ VIÉVHO ŘÍZENÍ NA FUNKCI SAMOSTA TNA UCE TNI
<br> Tajemnice Úřadu městské části města Brna,Brno — Ivanovice r u š í výběrové řízení vyhlášené v souladu s © 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“),na obsazení funkčního místa samostatná účetní <.>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení bylo zveřejněno vdobě od 26.10.2018 do 01.11.2018 s termínem podání přihlášky do 16.11.2018 do 12 hodin <.>
<br> V Brně dne 01.11.2018 1m městské části města Brna Brno-lvanow'ce Mácova 8.821 00 Brno
<br> (?!/alza v Ing.Eva Ohaloup ová tajemnice UMC Brno — Ivanovice
<br> Oznámení vyvěšeno dne: 01.1 1.2018
<br> Oznámení sňato dne: 16.11.2018

Načteno

edesky.cz/d/2430225

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz