« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 2. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 30.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice©seznam.cz
<br> Zápis z 2.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného
<br> dne 30.10.2018
<br> Místo zasedání: Obecní úřad Třešovice Zastupitelstvo obce Třešovice Číslo jednací: OUTŘ/ 104/2018
<br> Přítomni: XXXXXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,Schválení programu
<br> 3.Volba pokladníka obce Třešovice
<br> 4.Schválení dodatku č.18 ke směrnici k zajištění vnitřního kontrolního systému
<br> 5.Schválení dodatku č.19 k vnitřní směrnici obce — změna podpisových vzorů !( právu k dispozici s účty 22822291/0100 a k účtu ČNB 94-2610291/0710
<br> 6.Projednání darovací smlouvy na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov 7.Projednání rozpočtového opatření č.3
<br> 8.Projednánízměny ceny prodávaného dříviz obecních lesů
<br> 9.Ostatní
<br> 10.Diskuze
<br> 1.Zahájení Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 20.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou.Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
<br> Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženy XXXX XXXXXXXXX a XXXX XXXXXXXXX ml.Zapisovatelkou zápisu byla navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
<br> Usneseníč.56/18 schváleno
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželose: O
<br> Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice©seznam.cz
<br> 3.Volba pokladníka obce Třešovice
<br> Pokladníkem obce Třešovice byla navrhnuta XXXX XXXXXXX,která bude vykonávat tuto činnost v rámci odměny jako neuvolněný zastupitel.Tímto se s ní ukončuje Dohoda o p...

Načteno

edesky.cz/d/2425031

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz