« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis ze zasedání O.Z. 26.9.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání O.Z. 26.9.2018
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne
26.9.2018
<br>
<br>
Zasedání zahájil starosta v 19,00 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno <.>
<br>
Byli přítomni 4 členové obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,a p.J.Kovář
Omluveni: sl.M.Šťastná,H.Kučerová a Z.Semerád
<br>
Starosta přečetl následující program:
<br> 1.kontrola minulého zápisu
2.rozpočtové opatření č.3
3.různé
<br>
<br> Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br>
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.A.Jarkovská a p.J.Kovář
<br>
1.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 25.7.2018 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
Pro 4 Proti 0
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Rozpočtové opatření č.3
<br> p.Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č.3 <.>
O.Z.schválilo Rozpočtové opatření č.3 bez připomínek
<br>
Pro 4 Proti 0
<br> 3.Různé
<br> a) zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru
<br> Zápisy výborů byly předloženy zastupitelům na začátku jednání <.>
Zastupitelé berou na vědomí <.>
<br>
<br>
<br> Zasedání O.Z.nebylo přerušeno,starosta zasedání ukončil v 19,35 a
poděkoval všem za účast <.>
<br>
<br> Zapsala 26.9.2018 XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Ověřovatelé zápisu: A.Jarkovská
<br> J.Kovář
<br>
<br> Starosta: XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2424965

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz