« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Nařízení MVP včely

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Narizeni_MVP VČELY
str.1 z 3
<br> Č.j.SVS/2018/129151-S
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též „KVS SVS
<br> pro Středočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 54 odst.(1) a (2) veterinárního zákona
<br> nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření
k prevenci a tlumení moru včelího plodu
<br> s platností pro katastrální území obcí (dále též „KÚ“) v okrese Praha východ
<br> Reg.č <.>
KÚ
<br> Název obce
Reg.č <.>
<br> KÚ
Název obce
<br> 600601 Babice 752967 Srbín
<br> 620084 Černé Voděrady 757080 Struhařov u Mnichovic
<br> 631035 Doubek 761176 Svojetice
<br> 659312 Jevany 631221 Štíhlice
<br> 666467 Klokočná 765309 Tehov u Říčan
<br> 708097 Konojedy 765317 Tehovec
<br> 670162 Kostelec nad Černými Lesy 770612 Třemblat
<br> 671886
Kozojedy u Kostelce nad Černými
Lesy
<br>
789046 Vyžlovka
<br> 687359 Louňovice 793795 Zvánovice
<br> 700321 Mukařov u Říčan 700339 Žernovka
<br> a pro katastrální území obcí (dále též „KÚ“) v okrese Kolín
<br> Reg.č <.>
KÚ
<br> Název obce
Reg.č <.>
<br> KÚ
Název obce
<br> 631205 Doubravčice 631213 Masojedy
<br> 736287 Hradešín 771376 Přehvozdí
<br> Čl.1
<br> OBECNÁ USTANOVENÍ
<br> V souvislosti s výskytem moru včelího plodu u chovatele včel v katastru obce Vyžlovka
(č.KÚ 789046) v okrese Praha východ nařizuje KVS SVS pro Středočeský kraj mimořádná
veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu,kterým vymezuje ochranné pásmo
ve výše uvedených katastrálních území.Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo
vyhlášeno stanoviště chovu včel Vyžlovka (č.KÚ 789046) <.>
<br>
<br> str.2 z 3
<br> Čl.2
<br> OCHRANNÁ A ZDOLÁVACÍ OPATŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU
<br> (1) Veškeré přesuny včelstev a matek z ochranného pásma a v rámci och...

Načteno

edesky.cz/d/2424964

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz