« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu
1
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽATEC
odbor dopravně správních agend
<br> náměstí Svobody čp.1,438 24 Žatec
<br>
NAŠE ZN: MUZAS 34113/2018/ODSA/3/St <.>
Oprávněné úřední osoby ke spisu:
referent: XXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
e-mail: stribrna@mesto-zatec.cz
vedoucí odboru: XXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
e-mail: dobrusky@mesto-zatec.cz
pracoviště odboru: třída Obránců míru čp.295
DATUM: 26.10.2018
<br> _______________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Žatec,odbor dopravně správních agend,jako příslušný správní orgán ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II.a III <.>
třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,podle ustanovení § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o silničním provozu),podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) citovaného zákona,na základě návrhu žadatele – společnosti STRABAG XXXX a.s <.>,se
sídlem ul.Železničářská čp.1385/29,Střekov,400 03 Ústí nad Labem,v řízení zastoupené
společností Art Inside s.r.o <.>,(jednatel: Ing.Tomáš Chrtek),se sídlem Chomutov,ul <.>
Palackého čp.4278,PSČ: 43001,po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky -
Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje - Dopravního inspektorátu Louny,zaevid.čj.:
KRPU-195095-1/ČJ-2018-040706-1-IB ze dne 03.10.2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
stanovuje přechodnou úpravu silničního provozu:
<br>
na silnici č.: II/250,II/225,II/607,III/2501,III22533,III/22535 ve
správním obvodu Městského úřadu Žatec a na místní komunikaci
v ulici Purkyněho v Žatci – dle vložených grafických situací s přesnou
specifikací a umístěním dočasného dopravního značení na předmětných
komunikacích (4 stránky ve formátu A4)
<br>
<br>
v termínu: dle rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice č.II...

Načteno

edesky.cz/d/2423782

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz